اخرین اصلاحات دفترچه ازمون ابلاغی از سوی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ارایه می گردد . از این پس این دفترچه ملاک فعالیت ها خواهد بود
تاریخ ازمون روز جمعه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ و محل برگزاری استان مازندران . شهر ساری است

سامانه ثبت نام آزمون استخدامی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران