سامانه ثبت نام آزمون استخدامی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

آزمون استخدامی در تاریخ مقرر برگزار گردید. بعد از اعلام نتایج، سایت مجددا در دسترس خواهد بود.